2/16/16බොහෝ විට මෙසේ සිදු වන්නේ වැඩි වේගයකින් CD පිටපත් කරන විටයි.අලුත් CD රයිටරයකින් x48 තරම් වේගයකින් CD රයිට් කළහැක.එහෙත් මෙම උපරිම වේගය භාවිතා කල විට සමහර අවස්ථාවල  CD රයිට් වීම අතරමග නතර ‍වේ.එවිට එම CD  එකද නැවත භාවිතා කල නොහැක.මෙයට එක් හේතුවක් වෙන්නේ අප මිලදී ගන්නා සීඩී ගුණාත්මක භාවයෙන් උසස් නොවීමයි.

 එසේම අධික වේගයෙන්  CD පිටපත් කල විට සමහර ෆයිල්ස් ක්‍රියාත්මක නොවීමටද පුලුවන. මේ නිසා වඩා සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ රයිට් කිරීමේදී  CD රයිටරයේ උපරිම වේගය භාවිතා නොකර අඩු වේගයක් භාවිතා කිරීමයි.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews