2/16/16ඩිලීට් කල ෆයිල්ස් එකවරම පරිගණකයෙන් ඉවත් නොකොට  රිසයිකල් බින් එක තුලට යවනුයේ අත්වැරදීමින් සිදු විය හැකි මකාදැමීමක් නැවත අවලංගු කිරීම සදහාය.එහෙත්  රිසයිකල් බින් එකෙන් නැවත ඩිලීට් කලහොත් ෆයිල්ස් ස්ථ්ර ලෙසම පරිගණකයෙන් ඉවත් කෙරෙන අතර නැවත ලබා ගැනීමට නොහැකිය.


එවිට ඒවා නැවත ලබාගත හැක්කේ රිකවරි software විශේෂ වැඩසටහනක් මාර්ගයෙනි.රිකවරි software අතර iCare data Recovery යනු ඉතා හොද වැඩසටහනකි.අත්දැකීමෙන් කිව හැක. 

 Analog Technology සහ Digital Technology ඉගෙනගනිමු

 Windows 7 OS Sinhala භාවිතා කරමු

 සිම් කාඩ් 32bit හා 64bit වර්ග

 ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක රන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews