5/24/16


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

කිලෝ ග්‍රෑම් 2 ක අන්නාසි පෙති
වතුර කෝප්ප      20
සීනි කිලෝ ග්‍රෑම්  2
යීස්ට් තේ හැදි      2

සාදන ක්‍රමය:


කපාගත් අන්නාසි පෙති,වතුර කෝප්ප විස්ස දැමූ භාජනයට දමා,එයටම සීනි දමන්න.දැන් භාජනය ළිප තබා මිශ්‍රණය හොදින් උණු කර ගන්න. ළිපෙන් ඉවතට ගත් භාජනයට යීස්ට්  එකතු කර මිශ්‍රණය විශාල ජෝග්ගුවකට දමා නිවෙන්නට තබන්න.

දින 22 පමණ තබා පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් පෙරන්න.පෙරාගත් මිශ්‍රණය බෝතල් වලට දමන්න. රෙද්දෙන් මිශ්‍රණය පෙරන විට රෙද්ද මත ඇති අන්නාසි කැබලි අතින් මිරිකා හැරීම සුදුදු ක්‍රියාවක් නොවේ.බෝතල් වලට දැමූ මිශ්‍රණය තවත් දින 22 පමණ තබා පානයට ගන්න.

මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews