6/19/16


 මනුෂ්‍යන් පස් පවින් (පංච ශීලය) වැළකී සිටීමෙන් තමන්ගේ මෙම භවයට හා මතුභවයන්ට ලැබෙන කුසල කර්ම බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශණා කරන ලදී.

 පංච ශීලයෙ පළමු පළවෙනි ප්‍රතිපක්තිය

පාණාති පාතා වේරමණීසික්ඛා පදං සමාධියාමි
මම කිසිදු සත්වයෙකුට හිංසා පීඩා නොකරමි.

   ආරෝහ පිරිනාහ සම්පත්තියෙන් යුක්ත වීම
    ජව සම්පත්තියෙන් යුක්ත වීම
    මනාව පිහිටන පියවර ඇත්තෙකු වීම
    රන්වන්පාට සිරුරක් ඇත්තෙකු වීම
    මුදු මොළොක් සිරුරක් ලැබීම
    පිරිසිදු පැවතුම් ඇති ඇත්තෙකු වීම
    සූර වීර ගති ඇත්තෙකු වීම
    මහා බලවන්තයෙකු වීම
    නොපැකිල කිවහැකි වචන ඇත්තෙකු වීම
    කාටත් ප්‍රිය මනාප පුද්ගලයෙකු වීම
    පහ කළ දොස් ඇත්තෙකු වීම
    කෙනෙකුට බිදවිය නොහැකි පරිවාර සම්පත්තියක් ලැබීම


    තැති නොගත් කෙනෙකු වීම
    විනාශ නොකළ හැකි උතුමෙකු වීම
    පර උපක්‍රමවලින් අකල් මරණයට පත් නොවීම
    අනන්ත වූ පරිවාර සම්පත් ඇති බව
    සුරූපී පුද්ගලයෙකු වීම
    මනා සටහන් ඇත්තෙකු වීම
    අල්ප ආබාධ ඇත්තෙකු වීම
    ‍ශෝක නොකරන්නෙකු වීම
    ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වන්නට සිදු නොවීම
    දීර්ඝායුෂ ලැබීම
    මනාව පිහිටි අග පසග ඇත්තෙකු වීම

ආදරණීය දරුවනි ඔයාලත් සත්වයන්ගේ ජීවිත වලට හිංසා පීඩා කරනවානම් අදම එම ක්‍රියාවන් අත්හරින්න. ඔබගේ දෙමව්පියන් හෝ අසල්වැසියන් එම ක්‍රියාවේ නිරතවෙනවානම් ඒ ගැන කරුණු පහදා දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම පංච ශීල ප්‍රතිපක්ති දේශණා කරේ සියලුම මනුෂ්‍යන්ට. යමෙක් මෙම ප්‍රතිපක්ති පහ රකිනවානම් ජාති,ආගම් බේදයයක් නැතිව ඔහු සත්පුරුෂයකි.සැබෑ සංවේදී හදවතක් ඇති ඇත්තෙකි.

වැඩිහිටියන්ට හා පොඩිහිටියන්ට

Google Plus And Google Flowers සම්බන්ධ වෙන්න.
ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට Share කරන්න.  ස්තූතියි....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews