6/23/16


හදිසි විදුලි ඇණහිටීම් වලදී කියවීමේ ලිවීමේ හිස තැටිය මත හදිසියේ නතර වීම මඟින් තැටි සීරීමකට ලක්විය හැකිය.එවිට එම ස්ථාන මත නැවත දත්ත තැන්පත් කළ නොහැකි තත්වයකට පත්වේ. බෑඩ් සෙක්ටර්ස් (Bad Sectors) ලෙස හඳුන්වන මෙවැනි ස්ථාන ඕනෑවට වඩා වැඩි වූ විට ඩිස්කය භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවේ.

ඔබ එදිනෙදා සාමාන්‍ය කටයුතු කරන්නාක් මෙන් බෑඩ් සෙක්ටර්ස් ඉවත් කිරීම කළ නොහැකිය.එහෙත් ඒවා සඟවා තැබීම කල හැක.ඒ සඳහා හාඩ් ඩිස්කය නැවත පාටිෂන් කිරීමේදී සම්පූරණ ඉඩ භාවිතා නොකර තැබීම කළ යුතුය.

විවිධ දෝෂ සහගත කොටස් අතහැර ඉතිරි කොටස පාටිෂන් ලෙස වෙන් වේ. මේ සඳහා 'පාටිෂන් මැජික් (Partition Magic) ' වැනි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කළ හැක.

මෙවැනි හාඩ් ඩිස්කයක අත්‍යවශ්‍ය දත්ත පළමුව වෙනත් එකකට පිටපත් කිරීමට උත්සහ කළ යුතුය. (DVD,Pan,Hard Disk)පළමුව පිටපත් කරන්න.එසේ කළ නොහැකි නම් දත්ත නැවත ලබා දීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කළ මෘදුකාංග හෙවත් රිකවරි ටූල්ස් (recovery tools)මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් ඒවා පිටපත් කිරීමට උත්සහ කළ හැක.(recovery tools) දත්ත නැවත ගැනීම සඳහා 40% 60% අතර පමණ සාර්ථකත්වයක් පමණයි recovery tools ගැන කියන්න තියෙන්නෙ.

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක රන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් තාක්ෂණික ලිපියකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....


NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews