6/16/16


ඔබේ පරිගණයකට හාඩ් ඩික්ස් එකක් සවි කළ විට එය ක්‍රියාත්මක වීමේදී IDE (Integrated Drive Electronics) ද SATA (Serial Advanced Technology Attachment) ද යන වග ප්‍රශ්නයක් නොවේ.ඒ නිසා  IDE හා SATA ඒ යන දෙවර්ගයම  සම්බන්ධ කළ හැකි පරිගණයකින් එකකින් අනෙකට දත්ත ලබා ගත හැක.

නැත්තම් ඒවා වෙන වෙනම  පරිගණයක දෙකකට සම්බන්ධ කොට ,නෙට්වර්ක් එකක් හරහා හෝ  පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ආධාරයෙන් දත්ත හුවමාරු කොට ගත හැක.

හාඩ් ඩික්ස් දෙකේම එකම ‍FAT Type එක ඇත්නම් FAT32 (File Allocation Table) හෝ NTFS (New Technology File System) කිසිදු හානියක් නොවේ.NTFS  එකකින් FAT 32 වලට ලබාගත්තේ නම් NTFS Security පමණක් නැති වන අතර දත්ත හානිවීමක් සිදු නොවේ.

සිම් කාඩ් වර්ග වල වෙනස දැනගන්න මෙතන කිල්ක් කරන්න

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක රන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් තාක්ෂණික ලිපියකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews