6/18/16


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

    පාන් පෙති 4ක්
    බටර්
    මිල්ක්මේඩ්

  සාදන ක්‍රමය

    පාන් පෙති වල බටර් තවරා පෙති දෙකක් උඩට මිල්ක්මේඩ් තවරා අනිත් පෙති දෙකින් වසා ටෝස්ටරයක දමා ටෝස්ට් කරගන්න.

රසම රස Pizza හදමු

අවවාදයයි!!!

ඔබ සෑදීමට ගන්නා කෑම ,බීම වට්ටෝරුව සඳහන් වන කෘතිම රසකාරක හා කෘතිම වර්ණක,හා කල්තබාගැනීමේ දව්‍ය ඔබගේ ආහාරයට එක් කිරීමෙන් වළකින්න. කෘතිම රසකාරක හා කෘතිම වර්ණක ආහාර වට්ටෝරුව එක්කර නොගත්තා කියා රසයේ හා සුවදේ වෙනසක් සිදුනොවේ.

Google Plus And Google Flowers සම්බන්ධ වෙන්න.
ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට Share කරන්න.  තවත් ආහාර වට්ටෝරුවකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews