6/23/16


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

    බටර් 150
    සීනි කප් 13
    වැනිලා තේ හැන්දක්
    බිත්තර 1
    පිටි කප් 1 14
    බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 12
    කිරි මේස හැඳි 2
    මිල්ක්මේඩ් පොඩි ටින් 1
    දෙහි හෝ ලෙමන් යුශ කප් 12
    පැශන් ෆෘට් පල්ප් කප් 14 (වතුර එක් නොකර ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් පෙනේරයක දමා පොඩි කරමින් පල්ප් එක ගන්න)

  සාදන ක්‍රමය

අවන් එක සෙල්සියස් 180ට රත් වෙන්න තබන්න. සෙ.මී 16 x 26 තටියකට හොඳින් බටර් තවරා තෙල් කඩදාසි දමා පසෙකින් තබන්න.    බටර්, සීනි සහ වැනිලා ක්‍රීම් වනතුරු බීට් කරන්න. එයට බිත්තරයද එකතු කර බීට් කරන්න.

කිරි සහ බේකින් පව්ඩර් එක් කරගත් පිටි එකතු කර හැන්දකින් පෙරලමින් මිශ්‍ර කරගන්න.
සාදාගත් මිශ්‍රණය සූදානම් කරගත් තැටියට දමා විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. කූරක් ඇන බැලූ විට මැද තෙත ගතියට නොඑන තෙක් බේක් කරන්න.

 පැශන්, දෙහි සහ මිල්ක්මේඩ් විස්ක් එකකින් මිශ්‍ර කරගෙන බේක් කරගත් බේස් එක උඩින් දමාගන්න.
 නැවත විනාඩි 15ක් බේක් කරන්න. හොඳින් නිවුනු පසු කෑලි කපාගන්න.

මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් කෑම වට්ටෝරුවකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews