6/18/16


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

    නෙස්කැෆේ කෝපි කුඩු කප් 14

    සෙ.මී.3ක ඉඟුරු කෑල්ලක්

    කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්

    කරාබු නැටි 5ක්

    උතුරන වතුර කප් 5

    මිල්ක්මේඩ් කප් 1

    අයිස් කැට

 සාදන ක්‍රමය


    මිල්ක්මේඩ් සහ අයිස් හැර අනෙක් සියල්ල උතුරන වතුරට දමා වතුර නිවෙන තුරු වසා තබන්න.
    නිවුනු පසු එය වෙනත් බාජනයකට පෙරා මිල්ක්මේඩ් එක් කර හොඳින් හැඳි ගා ශීතකරගන්න.

    පිළිගන්වන විට වීදුරුවට අයිස් දමා එයට උඩින් කෝපි දමා පිළිගන්වන්න.

 ට්‍රිපල් කූලර් - රසවත් බීම එකක් හදමු

අවවාදයයි!!!
ඔබ සෑදීමට ගන්නා කෑම ,බීම වට්ටෝරුව සඳහන් වන කෘතිම රසකාරක හා කෘතිම වර්ණක,හා කල්තබාගැනීමේ දව්‍ය ඔබගේ ආහාරයට එක් කිරීමෙන් වළකින්න. කෘතිම රසකාරක හා කෘතිම වර්ණක ආහාර වට්ටෝරුව එක්කර නොගත්තා කියා රසයේ හා සුවදේ වෙනසක් සිදුනොවේ.

Google Plus And Google Flowers සම්බන්ධ වෙන්න.
ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට Share කරන්න.  තවත් ආහාර වට්ටෝරුවකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews