6/16/16


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

    ටී බෑග් 2
    උතුරන වතුර කප් 4
    මිල්ක්මේඩ් කප් 1
    රතු කලරින් බින්දු 10 (අවශ්‍යනම් පමණක්)
    අයිස් කැට

  සාදන ක්‍රමය:

    උතුරන වතුර වලට ටී බෑග් දෙක දමා විනාඩි 5ක් තම්බ ගෙන ටී බෑග් දෙක ඉවත් කර නිවාගන්න.
    එයට මිල්ක්මේඩ් සහ කලරින් එක් කර ශීතකරගන්න.
    පිළිගන්වන විට වීදුරුවට අයිස් කැට දමා එයට උඩින් සාදාගත් තේ මිශ්‍රණය දමා පිලිගන්වන්න.අනාවරණ එන්න සැවොම එක්වන්න

අවවාදයයි!!!
ඔබ සෑදීමට ගන්නා කෑම ,බීම වට්ටෝරුව සඳහන් වන කෘතිම රසකාරක හා කෘතිම වර්ණක,හා කල්තබාගැනීමේ දව්‍ය ඔබගේ ආහාරයට එක් කිරීමෙන් වළකින්න. කෘතිම රසකාරක හා කෘතිම වර්ණක ආහාර වට්ටෝරුව එක්කර නොගත්තා කියා රසයේ හා සුවදේ වෙනසක් සිදුනොවේ.

Google Plus And Google Flowers සම්බන්ධ වෙන්න.
ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට Share කරන්න.  තවත් ආහාර වට්ටෝරුවකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews