6/22/16


කැප්චර් කාඩ් එකක ගුණාත්මකබව (quality) වැඩි වීම යනු ඉන් ලබා ගත හැකි හා හැසිරවිය හැකි වීඩියෝවලින් උපරිම ගුණාත්මක බවක් ලබා දෙන්නේය යන්නයි.එහෙත් මින් අදහස් වන්නේ උපරිම ලෙස වීඩියෝ හැසිරවිය හැකි කැප්චර් කාඩ් එකක් ලබා ගත් පමණින් එහි ප්‍රයෝජන එලෙසම ලබා ගත හැකිය යන්න නොවේ.

කැප්චර් කාඩ් එකක උපරිම ක්‍රියාකාරිත්වය ලබා ගැනීමට එය සවි කරනු ලබන පරිගණකයේ බලසම්පන්න බවද කෙලින්ම බලපායි.එසේම අදාළ කැප්චර් කාඩ් එක ක්‍රියාත්මක වීස සඳහා අවශ්‍ය වන අමතර මෘදුකාංග  ක්‍රියාත්මකවීම සඳහාද එම පරිගණකයේ ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි.

පරිගණයකට Tv Card එකක් සම්බන්ධ කරන හැටි හා වීඩියෝ සේව් කරන අන්දම

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් Tecnology ලිපියකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews