6/24/16


මෙය ත්‍රීඩී ස්ටූඩියෝ මැක්ස් මෘදුකාංගය මඟින් පහසුවෙන් කරගත හැකිය.පළමුව Video දර්ශණය ඇඩෝබි ප්‍රීමියර් වැනි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කර සංස්කරණය කරගත යුතුය. ඉන්පසු එය 3DMax වැඩසටහන තුළට තනි ඉමේජ් හෙවත් සීක්වන්සස් (Sequences) ලෙස 3DMax පසුබිමට ඉම්පෝට් කරගත යුතුය.


දැන් අවශ්‍ය කාටූනය ත්‍රීඩී ස්ටූඩියෝ මැක්ස් තුළ නිර්මාණය කර ගෙන අදාළ Video එකට ගැළපෙන පරිදි ස්ථානගත කළ යුතුය.අවසානයේ දී එය සුදුසු පරිදි රෙන්ඩර් කිරීමෙන් .avi වර්ගයේ ගොනුවක් ලබාගත හැක. මෙම ගොනුව  vlc  ප්ලේයරයෙන් ධාවනය කරගත හැක.

computer hard drive bad sectors ඉවත් කරන ක්‍රමය

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් තාක්ෂණික ලිපියකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews