7/10/16


 මිතුරන්ට මෙත් වඩන පුද්ගලයාට ගව සම්පත කෙත්වතුවල අස්වැන්න ආදී සම්පත් ලැබෙන බව එයින් කියවෙයි. මෙත් වැඞීමේ ආනිසංස 11 ක් ඇතිබව මෙත්තානිසංස සූත‍්‍රයේ ඉන් 10 ක් ම මෙලොව ජීවිතය සඳහාය. එකක් පමණක් පරලොව පිණිස පවතී. 1. සුවසේ නිදා ගැනීම.

 2. සැපසේ අවදිවීම.

 3. නපුරු හීන නොදැකීම.

 4. මිනිසුන්ට ප‍්‍රිය වීම.

 5. මිනිසුන් නොවන අයටද ප‍්‍රිය වේ.

 6. දෙවියන්ගේ ආරක්‍ෂාව ලැබේ.

 7. ගිනි, විෂ ආයුධ ආදියෙන් හානියක් නොවීම.

 8. සිත වහා එකඟ වීම.

 9. මුහුණ ප‍්‍රිය මනාප වීම.

 10. හොඳ සිහියෙන් කලූරිය කිරීම.

 11. මරණින් මතු බඹලොව ඉපදීම.සත්ව ඝාතනයෙන් වැලකී සිටීමෙන් ලැබෙන ආනිශංස 23 ක්

 මෛත්‍රී භාවනාව නිදා ගැනීමට පෙර විනාඩි 10 කරන්ක

අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී

 ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.


 

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews