7/19/16


ඩිජිටල් කැමරාවක ලැබෙන යූඑස්බී කේබලය මඟින් කැමරාව පරිගණකයට සම්බන්ධ කොට කැමරාවේ මෙමරි චීපය කියවිය හැක. එහෙත් එහි ටේප් එකක් ඇත්නම් එය කියවීමට යූඑස්බී කේබලය ප්‍රමාණවත් නොවේ.

එවිට ෆයර්වයර් (Firewire) කාඩ් එකක් පළමුව පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කර ගත යුතුය. එසේම කැමරාවේ මෘදුකාංග සියල්ලද පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කර ගත යුතුය. ඉන්පසු කැමරාව Play Mode එකේ තබා ෆයර්වයර් කාඩ් එක හරහා කැමරාව පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

මේ සඳහා කැමරාවට ලැබෙන කැප්චර් මෘදුකාංගය (ඒ ඒ කැමරාවටම විවිධ වේ) විවෘත කරන්න. දැන් කැමරාවේ ටේප් එක ධාවනය කළ විට දකින දර්ශණය පරිගණකය තුළින්ද එසේම දැකිය හැකවේ. ඉන්පසුව සුදුසු  මෘදුකාංගයකින් ටේප් එකෙහි ඇති දේ කැප්චර් කර ගත හැක.

Hollywood තරු ගැන තොරතුරු
Bollywood තරු ගැන තොරතුරු

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් තාක්ෂණික ලිපියකින් හමුවෙමු.
තෙරුවන් සරණයි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews