7/28/16රට පාලනය කළ සියලු පක්ෂ එක්ව රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කළ නිසා අද වනවිට ජනතාවට අවශ්‍ය බොහෝ දේ පිටරටවලින් ගෙන්වීමට සිදුවීම නිසා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වසරකට පිටරටට ගලායන බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද (27) ගලේවෙල පැවති ජනහමුවකදී පැවසිය .


අප රටේ පාරේ ගමන් කරන කාන්තාවක් දෙස බලා සිටියහොත් හිසේ ගාන තෙල් ටික ,කොණ්ඩ කටුව ,සාරිය ,පාවහන් .අත් ඔරලෝසුව ,මේ සියල්ල පිටරට ඒවා බවත් සිරුර පමණක් ශ්‍රී ලංකා බව කිවේය .
කිරිපිටි ගෙන්න ඩොලර් කොටි 34ක්, සිනි වලට ඩොලර් කොටි 25ක්, මිරිස් වලට ඩොලර් කෝටි 6ක්, ලුණු වලට ඩොලර් කෝටි 4ක්, මුං ඇට ගෙන්න ඩොලර් ලක්ෂ 70ක්, වසරකට ලංකාවේ මුදල් පිටරට වලට දෙන බවද පැවසිය.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews