7/19/16


පරිගණකයක් මූලික වශයෙන් පාලනය වන්නේ මෙහෙයුම් පර්ධතිය මඟිනි. මෙහෙයුම් පර්ධතිය මත ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අතවශ්‍ය නොවන නමුත් ස්ථාපනය කර තිබුණහොත් එමඟින් මෙහෙයුම් පර්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය දියුණු කොට දෙන වැඩසටහන් තිබේ.

යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාස් හෙවත් සර්විස් ප්‍රොග්රැම්ස් (Service Programs) යනු මේවායි. උදාහරණයක් ලෙස වින්ඩෝස් තුළ භාවිතා වන Scan Disk වැඩසටහන පෙන්විය හැක.පරිගණකය නිවරදිව ෂට්ඩවුන් නොකළ අවස්ථාවලදී හාඩ් ඩිස්කයේ ෆයිල්ස්වලට සිදුවන හානි ස්වයංක්‍රීයව නිවරදි කර දීම මෙම වැඩසටහනෙන් සිදුවේ.

එවැනි අවස්ථාවලදී වින්ඩෝස් මඟින් ස්වයංක්‍රීයවම Scan Disk වැඩසටහන ධාවනය කරවීමද සිදුවේ. Disk Defragmenter යනුද මෙවැනිම යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාස් එකකි.

සුපිරි Baiscope බලමු

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් තාක්ෂණික ලිපියකින් හමුවෙමු.
තෙරුවන් සරණයි.....

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews