8/9/16


1. සත්‍යයෙන් තොර ස්ත්‍රිය…

මුහුණ පිරුණු හා පළල හැඩයක් ගන්නෑ අතර , ඇසිපිය පහතට නැමී තොල් පෙති එල්ලා වැටේ. නිකට වල ගැසෙන අකාරයක් පෙන්නුම් කරයි.

2. අඩවන් දෙනෙතින් යුතු ස්ත්‍රිය….
සැමියාට ඉතා ආදරවන්තියක් වේ.

3. සාධාරණ ස්ත්‍රිය…..
මුහුණ අලංකාර මධ්‍යම ප්‍රමාණයකින් හා නිකට මද වශයෙන් පැතලිය. උදරය කුඩා වන අතර , පාදයේ ඇගිලි කුඩා හැඩයක් ගනී.

4. අශුභ පල දෙන ස්ත්‍රිය……..
පියයුරු අතර පරතරය වැඩියි.

5. වාසනාවන්ත ස්ත්‍රිය………
උරහිස් සමසේ බෙදී ඇත.


6. උරහිස් කොට ස්ත්‍රිය…….
කිසිම සැපතක් නොමැත.

7. කොට ඇගිලි ඇති ස්ත්‍රිය….
රතියට දැඩි ආශා ඇති අයෙකි.

8. රවුම් ඇගිලි ඇති ස්ත්‍රිය….
ව්‍යාපාරවලට දක්ෂකමක් ඇත.

9. දිග ඇගිලි ඇති ස්ත්‍රිය……
කලාකාමී අදහස් ඇති අයෙකි.

10. බෙල්ලේ ඉරිතුන ඇති ස්ත්‍රිය……..
ගිය ගිය තැන නම්බු නාම ලැබේ.

11. නිල පැහැති පැහැපත් ඇස් ඇති ස්ත්‍රිය…
සැමියාට මහගු සම්පතකි.

12. බෙල්ලේ සුලිය සහිත ස්ත්‍රිය…..
සැමියාට මාරක අපල ගෙන දේ.

13. රෝම කුප අඩුවෙන් පිහිටි ස්ත්‍රිය………
උසස් නිල තල සහ යහපත් ගති පැවතුම් ඇති ස්ත්‍රියකි.

14. යටි බඩ මහත්ව උස්ව පිහිටි ස්ත්‍රිය……
ඉතා යහපත් අයෙකි.

15. පිටෙහි සුලිය සහිත ස්ත්‍රිය…
දුක්බර ජීවිතයක් ගතකරයි.

16. යටි ඇන්දේ දත් වැඩියෙන් පිහිටි ස්ත්‍රිය..
ඉතා වාසනාවන්ත අයෙකි.

17. ශිෂ්ටාචාර ස්ත්‍රියගේ අංගලක්ෂණ……..
ශරීරය මද්‍ය ප්‍රමාණයකි. උරහිස් ඉතා ශක්තිමත්, ගමනේදී ඉතා ශීලාචාර ගති ලක්ෂණ පෙන්වයි.

18. නොසැලකිලිමත් ස්ත්‍රිය……..
මුහුණ පළල වී මහත්වී මුහුණ පිරී තිබීම. නළල පටු වීම. කතාව තියුණු වීම, ගැබුරු වීම.

19. තෘෂ්ණාව අධික ස්ත්‍රිය…..
දෙඇස් කුඩා අදුරු පැහැ ගන්නා අතර ඇස් බැමි සිහින් වේ. ඇගිලි එකිනෙකට තද වී ඇත.

20. යටිපතුල පළල්ව දිග ස්ත්‍රිය……..
මෝඩ අදහස් ඇති ස්ත්‍රියක් වේ.

21. අලංකාර දෙඇස් ඇති ස්ත්‍රිය………
ඉතාමත් ප්‍රීතියෙන් කාලය ගෙවයි.

22. බඩෙහි සුලිය ඇති ස්ත්‍රිය………
දුක් දොම්නස් සහිත වේ.

23. බෙල්ල පැතලිව ඇති ස්ත්‍රිය……..
සැමියාට මාරක අපල ගෙන දේ.

24. තුන් හුලස් ඇගිලි ඇති ස්ත්‍රිය………..
කාම භෝගී හා සංවේදී අයෙකු වේ.

25. පාදවල දබර ඇගිල්ල මාපට ඇගිල්ලට උඩින් තිබේ නම් …..
සැමියාට අවාසනාව ගෙන දේ.

26. උරහිස් විශාලව ඇති ස්ත්‍රිය………
කම්සැපය සොයන ස්ත්‍රියක් වේ.

27. නළලේ සුලිය සහිත ස්ත්‍රිය…..
දරුවන් නොලබන අයෙකු වේ.

28. ස්ත්‍රියකගේ බෙල්ල මහතා නම්….
සැමියාට වාසනාව ගෙන දේ.

29. බෙල්ල කොට නම් …..
ඉතා දුප්පත් වේ.

30. පාදයේ සුලෑගිල්ල බිම නොගෑවේ නම්….
සැමියාට මාරක අපල වේ.

31. විලුඹ සමව පිහිටා ඇති ස්ත්‍රිය……..
සිරියාවන්ත ස්ත්‍රියක් වේ.

මිතුරන්ට ලිපිය බෙදා හරින්න
උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews