8/13/16


• ඔබලාට ගොඩක් වෙලාවට බයික් වල wiring එක බලන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නමුත් පහත සඳහන් දේවල් උපරිමයෙන් බලන්න.

i. බැටරිය: බයික් එක start කරන විට ඇද ඇද start වෙයි නම් බොහෝ විට battery එක සවුත්තු වී තිබිය හැක.battery එක seal type ,maintenance free එකක් පමණයි මෙම කාණ්ඩ වල බයික් වලට ගැලපෙන්නේ.

ii. තවද බයික් එක start කර රේස් කරන විටදී headlight එක එලිය වැඩිවී නැවත අඩුවීමකට පත් වෙයි නම්, එයින් කියවෙන්නේ battery charge වන බවයි. නමුත් 2010-2011 වාගේ කලේ පැමිණි බයික් වල මෙම trick එක දක්නට නැත. මන්ද එහි digitally controlled charging system එකක් සහිත වන නිසාය.

iii. තවත් වැදගත් දෙයක් වන්නේ CDI unit එක ළඟ පරීක්ෂා කෙරීමයි.එහිදී CDI එකෙහි වයර් කපා බට් කර ඇත්නම් මොකක් හෝ ජල්තරයක් (ජිල්මාට් ) එකක් සිදුව ඇත.

iv. සමහර සුපිරි electricians ලා security system සවි කිරීමට මෙම තකතීරු වැඩේ කරයි.

v. තවද CDI එක කපා හෝ ගලව තිබීමට පුළුවන.එයද විශාල අවුලකි.(නමුත් Suzuki bandit වල නම් ගොඩක් වෙලාවට repair කර තිබෙන්නට පුළුවන්.මන්ද එය ගොඩක් වෙලාවට පිච්චෙන නමුත් repair කල හැක.)

vi. VFR,Bandit,Hurricane වැනි ඒවාට සමහරු CDI බට් කරන නමුත් එයින් උපරිම performance ලබාගත නොහෙක.

vii. සමහරු start කරගැනීමට සහ ටිකක් දිවිය හරි පරිදි CDI බට් කර තිබිය හැකි වෙයි.

viii. තවද battery charging handle කරන regulator එකද බලන්න. සමහරු jade වැනි බයික්ස් වලට Honda hawk එකේ regulator බට් කරයි.

ix. ඉන්පසු headlight, signal, brake, meter board lights , indicator lights, horn වැනි මෙකී නොකී ඔක්කම බලන්න.

x. Headlight එකේ ring එක සහ ඇතුලත reflector එක බලන්න.ring එක මලකා සහ reflector එක දුර්වර්ණ වී තිබිය හැක.(මෙයින් එලිය අඩුවෙයි)

උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews