8/15/16


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සුද්ධ කරගත් කැරට් -200 ට ඉදුණු පේර (රෝසපාට නම් වඩා හොඳයි )-400 ට,වතුර වීදුරු -5-6 සීනි සහ ලුණු පදමට ,දෙහි ගෙඩියක ඉස්ම


සාදන ක්‍රමය


සුද්ධ කරගත් කැරට් පොඩි කෑලි වලට කපා වතුර වීදුරු 2 ක් එකතු කර බේලෙන්ඩර් කර ගන්න.

ඉන්පසු පේර කෑලිවලට කපා ඉතිරි වතුර එක්කර හොඳින් බේලෙන්ඩර් කර පෙරා ගන්න.

දැන් කැරට් යුෂවලට දෙහි,ලුණු සහ සීනි පදමට දමා හොඳින් කලවම් කර ගන්න.
පේරවලටද පදමට සීනි දමා හොඳින් කලවම් කර ගන්න.

දැන් සුදුසු වීදුරුවක් ගෙන එයට මුලින් පේර යුෂ එක්කර දෙවනුව කැරට් යුෂ එක්කර පිළිගන්වන්න.

ඔබලගෙ අදහස් කියන්න කොමන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
මිතුරන්ට share කරන්න.  තවත් කෑම වට්ටෝරුවකින් හමුවෙමු. ස්තූතියි.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews