8/21/16


“මොකද්ද මල්ලි මේ පාද යාත්‍රාව කියනවා? යාත්‍රාව යන්නෙ වතුරෙනෙ. ඉතින් මේ යාත්‍රාව කොහොමද මල්ලි නුවර ඉඳලා කොළඹට මහ පාර දිගේ යනවා” රාත්‍රි ප්‍රවෘත්ති විකාශනය නරඹමින් සිටි සයිබු නානා තමා අසල සිටි සිරිල් දෙස බලා විමසීය.


“නෑ... නෑ... තම්බි, මේක පාද යාත්‍රාව.” සිරිල් එය නිවැරැදි කිරීමට උත්සාහ කරමින් කීවේ ය.
“ෂරි... ෂරි... යපිලා දන්නෙ නැද්ද මල්ලි යාත්‍රාව! ඒක මූදෙ යනවා මාළු අල්ලන්ඩ. ග‍ඟේ යනවා යපිලා එගොඩ කරන්ඩ. ඉතින් යාත්‍රාව කොහොමද මල්ලි පාර දිගේ කොළඹට යනවා...? සයිබු නානා විමසුවේ තද විමතියකිනි.

මිතුරන්ට share කරන්න. 

එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි
silumina

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews