8/6/16


ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ ප්‍රවෘත්ති කලාවේ ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් ලෙස Gossip හඳුන්වා දිය හැක. දේශපාලන හා නලුනිළි මේ අතරින් ඉහලින්ම සිටියි. අප සමාජයේ තව කෙනෙක් ගැන තොරතුරු  දැනගන්න ඕනිවටත් වඩා වෙහෙසන දැවැන්ත පිරිසක් මේ ආකාරයෙන් බලන කළ සිටිනවා කියා ඔබ පුදුම වෙන්න කාරණයකුත් නොවන වග අමුතුවෙන් කිය යුතු නැත.

මෙමගින් ඔබට කියන්න අදහස් කරේ දේශපාලන හා නලුනිළි Gossip අඩුකර සමාජයේ සිදුවන කාටත් වැඩදායී කාර්යයක කටකතාවක් ප්‍රචාරය කරොත් එහි ආදර්ශය වෙනත් අය ලබාගෙන ඔවුන් අනුකරණය කර තව තවත් හොඳ ක්‍රියා කරන්නට උත්සහ ගන්නව.

උදා:- සත්වයෙක්ගෙ ජීවිතතයක් බේරාගැනීම,අන්අයට උදව් කිරීම,ආගමික වැඩසටහන්, ගැන කටකතා ප්‍රචාරය කරොත් මෙවැනි දේ සමාජය කරන්නට පෙළබෙනව.එමගින් සමාජය යහපත් වෙනව. ඒ වගේම සමාජයට පිළලයක් වෙන ක්‍රියා ගැන අපේ රට ගැන දැනුවත් කරොත් ඔබෙන් මේ රටට ලොකු යුතුකමක් ඉටුකරන්න පුළුවනි.

ඉතා සරල ලිපියක් Share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews