8/12/16


මෙතනදී විශේෂයෙන්ම 250cc කාණ්ඩයට සහ ඊට වඩා වැඩි බයික් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ.ඉතින් එක හින්ද ඔය ලොකු බයික් ගන්න ඉන්න සහෝදරයන්ට මේක වැදගත් වේවි කියල මම හිතනවා.

01. බයික් එක දුවන තත්වයේද නැද්ද යන්න
• බයික් එක running condition නැත්නම් කියන්න තියන්නේ හොඳ mechanical technician කෙනෙක් ලවා පරීක්ෂා කර ගන්න.කිසිම වෙලාවක ඔබගේ හැගීම් වලට යටවෙලා තීරණ ගන්න එපා.

• Running condition තිබේ නම් පමණක් ඉදිරියේදී දක්වන කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න.

02. සුදානම

• කවදාවත් බයික් එකක් බැලීමට යාමේදී දැකපු ගමන ම එක පනගන්වන්න උත්සාහ කරන්න එපා.

• ඔබ එම බයික් එක ඔබට ගැලපෙනවද, වර්ණයට කැමතිද, පිටත condition එකට කැමතිද, සහ වෙනත් කරුනු වලට එකඟ නම් එය පණගන්වා බලන්න.

• තවද පණගැන්වීමට පෙර brakes, clutch ,lights, handle, ටයර් වල හුලන්, පෙට්රෝල් මට්ටම වැනි දා පිළිබඳව පරික්ෂාකාරී වන්න.

• කිසිම දවසක බයික් එකක් මිලදී ගැනීමට ගිය විටදී දැකපු ගමන එය පැදීමට (test run) යාමට උත්සාහ කරන්න එපා.ඉහතදී වගේම එය අවසානයට තබා ගන්න.

• තවද බයික් එකට නැගීමට හෝ පරීක්ෂා කිරීමට පෙර එහි අයිති කරුගෙන් අවසර ගන්න.

• තවත් කරුණක් නම් නිකන් ආසාවට switch දැමීමට, තට්ටු කිරීමට, අඑහි කොටස් සෙලවීමට වැනි අනවශ්‍ය දේවල් නොකර සිටීම ඔබගේ තත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට හේතු වෙයි.

 අනාරක්ෂිතම Vehicleඑක ගැන දැනගන්න මෙම ලින්ක් එක බලන්න

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews