8/13/16


• මුලින්ම බලන්න brake lever එක ගාව oil බෙරෙනවද කියල.මොකද oil බේරෙනවා නම් එක්කෝ pump එකේ piston එක සහ washer මාරු කරන්න වෙනවා.නැත නම් මුලු pump එකම දාන්න වෙනවා.

• ඉස්සරහ සහ පස්සහ brake pads බලන්න.සමහර විට කට්ටටම ගෙවිල තියෙන්නත් පුළුවන්.එවිට බයික් එක පදින කොට සීරීම් ශබ්දයක් එනවා.

• සමහරු brake pads,clutch plates වලින් හදල දානවා.එතකොට වෙන්නේ pads ගෙවෙන්නේ නැතිව disk එක ගෙවෙනවා.ඉතින් ඉස්ස‍ර සහ පස්ස disk ගොඩක් ගෙවිල හෝ ඉරි ගිහිල්ල තියනවා නම් ඉතින් දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා.

• Disk එක ගෙවිලද කියල බලන්න තියන ලේසිම ක්‍රමය තමයි.ඩිස්ක් එකේ දෙපැත්තට ඇඟිලි දෙකක් තියන එලියට අදින්න. එතකොට edge එකේ කට්ටයක් වැටිලා වාගේ දැනෙනවා නම් ඉතින් disk එක ටිකක ගෙවිල.

• අනික ඉස්සරහ හෝ පස්සහ brake ගහන විට lever එක හෝ paddle එක නිකන්ම බහිනවා නම් brake washer ගිහිල්ල තියන්නේ.

උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews