8/13/16


• බොහොම කනගාටුයි කියන්න engine එක බලන්න නියමිත විදියක් නම් කියන්න බැහැ මොකද එන්ජිමක විවිධාකාර ලෙඩ තියන්නේ පුළුවන්,

i. tappet
ii. cam
iii. rod
iv. timing chain
v. drivetrain
vi. clutch hub
vii. piston rod
viii. oil pump
වැනි විවිධාකාර තැන වලින් විවිධ හේතු මත ශබ්ද එන්න පුළුවන්.ඉතින් හොඳම දෙය නම් අනෙක් සියල්ලම තමන් බලල හොඳ නම් බයික් ගැන දන්නා කියන කෙනෙක් එක්ක ඇවිල්ල engine එක බලව ගන්න එකයි.

• කවදාවත් engine එකක් ලස්සනට තිබ්බට හිතන්න එපා එක හොඳ තත්වයේ ඇතියි කියලා.මොකද මෝල ලෙඩ උනොත් ඔක්කම ඉවරයි.

• විශේෂයෙන් supermoto සහ single cylinder බයික් වල engine ඉක්මනට සවුත්තු වන නිසා අනං මනං වැඩි සද්ද නැති engine එකක් තියන බයික් එකක් ගන්න එක තමයි නුවනට හුරු.

•  ඔය engine එකේ side එකේ පලු සහ engine head එක අතරේ තියන packing වලින් කියන්න පුළුවන් engine එක ගලවලද නැද්ද කියන එක.

• Packing අවුල වෙලා නම් ඉතින් බොහෝ වෙලාවට එක්කෝ වතුර engine එක ගිහිල්ල හෝ තේ පිච්චෙන්න හෝ එලියට තෙල් ගහන්න පුළුවන්.

උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews