8/13/16


• බයික් එක අනතුරකට පත්ව ඇති බොහෝ අවස්ථාවල rim වලට හානි සිදුවෙයි.

• එමනිසා rim edge ඒකාකාරී නොවී අද වී ඇත්නම් හෝ පුපුරා ඇත නම් හානිදායක වෙයි.තවද එහි ගරාදි පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වන්න.

• ඔබ Supermoto ගැනීමට යනවා නම්. Wire wheel හෙවත් spoke තිබෙන rim වල ඉහත කී ලක්ෂණ වැඩි වශයෙන් දැකිය හැකි වෙයි.මන්ද ස්පෝක් නිසා සවි ශක්තිය අඩු හෙයින් ලේසියෙන්ම හානි වෙයි.

තවද හොඳින් බලනන ඉස්සරහ සහ පස්ස rims එකම brand එකකින්ද කියලා.මොකද සමහරු ඉස්ස‍ර damage උනහම cheap rims දානවා.

උපුටා ගන්නා ලද ලිපියකි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews