8/11/16


මේ දේවල් අවශ්‍යයි -

දිගට කපාගත් අල තීරු - 500 g
හතරට පලා ගත් ලුනු - 100 g
හීනියට කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් - 5 - 6
ලූනු කොළ - 100 g
කෑලි මිරිස් තේ හැඳි - 2
ගම්මිරිස් තේ හැඳි - 1/2
අඹරා ගත් ඉඟුරු, සුදු ලූනු - 20 g
හාල් පිටි - 100 g
පදමට ලුණු
බැද ගැනීමට තෙල්
තක්කාලි සෝස් අඬු කෝප්ප - 1


සාදන ආකාරය -
දිග අතට කපාගත් අල තීරුවලට ලුණු, ගම්මිරිස් සහ හාල්පිටි දමා සීසන් කර රත්වූ ගැඹුරු තෙලෙහි බැදගන්න. දැන් භාජනයක් ළිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත්වන විට ඉඟුරු, සුදුලූනු දමා තෙම්පරාදු කරගන්න. එයට අනිකුත් සියලුම ද්‍රව්‍ය සහ සෝස් වර්ග දමා කළවම් කර අවසානයේ බැදගත් අල එක්කර කළවම් කරගන්න.

silumina

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews