9/13/16


මේ දේවල් අවශ්‍යයි.

තම්බා ගත් නූඩ්ල්ස් - 400 g
ශුද්ධ කර කපාගත් ඉස්සන් - 75 g
ශුද්ධ කර කපාගත් දැල්ලන් - 75 g
ශුද්ධ කර කපාගත් මාළු (කටු ඉවත්කර) - 75 g
අඹරා ගත් සුදුලූනු - 20 g
අඹරා ගත් ඉඟුරු - 10 g
කපාගත් ලූනු - 50 g
කපාගත් අමුමිරිස් කරල් - 4
කෑලි මිරිස් තේ හැඳි - 2
ගම්මිරිස් තේ හැඳි - 1
සෝයා සෝස් මේස හැඳි - 2
පදමට ලුණු
බැද ගැනීමට තෙල්
හීනියට කපාගත් කැරට් - 100 g
කපාගත් ලූනු කොළ - 100 g


පිළියෙල කරන්නෙ මෙහෙමයි -

සියලුම ඉස්සන්, දැල්ලන්, මාළු, සීසන් කර රත්වූ ගැඹුරු තෙලෙහි බැද ගන්න. පසුව වෙනත් භාජනයක් ළිප තබා තෙල් මේස හැඳි 3 - 4 ක් දමා එයට ඉඟුරු, සුදුලූනු, දමා තෙම්පරාදු කරගන්න. පසුව එයට කැරට් එක්කර කලවම් කරගන්න.
දැන් එයට තම්බාගත් නූඩ්ල්ස් සහ අනිකුත් සියලුම ද්‍රව්‍ය දමා කලවම් කරගන්න. උණු උණුවේම කෑමට ගන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews