9/5/16


“ලකී කියනවා බලන්න, ‘මිනිහා ගහෙන් වැටුණේය’. කියන වාක්‍යය අයිති මොන කාලයටද කියල?” චමරි ටීචර්, තම පන්තියේ සිටින දඟකාර සිසුවකු දෙසට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් කීවේ සිංහල පාඩම උගන්වමින් සිටියදීය.


“නරක කාලෙට ටීචර්.” ලකී තම නළ දත පෙන්වා සිනාසෙමින් පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 මිතුරන්ට share කරන්න.

silumina
එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews