9/5/16


“මේ කන්තෝරුවේ ලොක්කෝ කරන දූෂණ, වංචා, මගඩි ගැන තොරතුරු ෆයිල් පිටින් ගෙනහින් උඹ අමාත්‍යාංශෙ ලොකු තැන්වලට වාර්තා කළානෙ. ඉතින් එහෙම එළිදරව්වක් කළා ම ඒ වෙනුවෙන් උඹට ඒ ගොල්ලන්ගෙන් මොකවත් ලැබුණේ නැද්ද?”

රාජගිරිය හන්දියේ බස් නැවතුම්පොළ වෙත යද්දී හීනෙන් ඇවිදින්නකු මෙන් නිනව්වක් නැතිව තමා ඉදිරියට ආ මනෝජ්ගේ අතින් අල්ලා නවත්වා ගත් වරුණ ඇසීය.
“මොකෝ නැත්තෙ ලැබුණා. ඒ විදියට ලැබුණේ වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන විදියට අම්පාරට ස්ථාන මාරුවීමක්.” ම‍නෝජ් කීවේ දත්මිටි කමිනි.

 මිතුරන්ට share කරන්න.

silumina
එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews