9/5/16


“පුතා දන්නවද ජෝර්ජ් වොෂිංටන්? එයා ඔයාගෙ වයසෙදි මිනින්දෝරුවෙක් විදියට වැඩකරන තරමට දක්ෂයෙක් වුණා. අපි පුරුදු වෙන්ඩ ඕනෑ අන්න ඒ වගෙ අයව ආදර්ශයට ගන්ඩ තමයි පුතා.” කීර්ති ඉගෙනුමට වඩා සෙල්ලමට වැඩි නැඹුරුතාවයක් දැක්වූ තම පුතු හට ක‍ීවේ ඔහුට එමඟින් නිවැරැදි මාවතක් විවෘත කරදීමේ අපේක්ෂාවෙනි.


“ඒ විතරක් යැ තාත්තෙ. තාත්තගෙ වයසෙදි ජෝර්ජ් වොෂිංටන් ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිත් වුණ‍ානෙ. ඉතින් තාත්තට පුළුවන් වුණා ද ඇමරිකාවේ තියා අඩු ගාණේ ලංකාවේ ජනාධිපතිවත් වෙන්ඩ.” පුතා ඇසුවේ සාවඥ සිනාවක් නංවා ගනිමිනි.

මිතුරන්ට share කරන්න.

silumina
එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews