9/13/16


බස් කොන්දොස්තර තැන, බස් ගාස්තුව ලෙස තමා ඔහුට දුන් රුපියල් දහයෙන් ඉතිරි මුදල වූ රුපියල දීම හිතාමතා මඟහරින බව තේරුම් ගත් චන්ද්‍රසිරි ගමනාන්තය එලැඹීමට පෙර ඔහු වෙත ගොස් ඉතිරි මුදල ඉල්ලුවේය.


“චිකේ මහත්තයා, ඔය රුපියල පස්සෙ ඔච්චර එළවන්ඩ ලැජ්ජා නැද්ද?” කොන්දොස්තර අවඥා සහගත බැල්මක් හෙළමින් උස් හඬින් ඇසුවේ බස් මගියා අපහසු තත්ත්වයට පත්කොට ඉතිරි මුදල නොදීමේ අපේක්ෂාවෙනි.

“මට අයිති ඉතුරු මුදල ඉල්ලන්ඩ මම මොකටද ලැජ්ජා වෙන්නෙ? එහෙම ලැජ්ජා වෙන්ඩ මොකෝ මම බස් කොන්දොස්තර වැඩේ කරනවයැ.” චන්ද්‍රසිරි ද කීවේ උස් හඬකිනි.
 
මිතුරන්ට share කරන්න.

silumina
එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews