9/5/16


මහ මැතිවරණයකට පසු දින ඌව පළාතේ සමස්ත මනාප ප්‍රතිඵලය ප්‍රකාශයට පත්කළ එක් රූපවාහිනි සේවයක් ඒ සැණෙකින් ම ප්‍රචාරය කළේ ඉතා ජනප්‍රිය එක් නෘත්‍ය ගීතයකි.


“ගෝවේ.... ගෝවේ ගෑනු පරාදයි” යනුවෙන් රූපවාහිනියේ එම ජවනිකාව ප්‍රචාරය වෙත් ම ප්‍රකාශයට පත්ව තිබූ ප්‍රතිඵල අනුව පරාජයට පත්ව සිටි, ඌව පළාත නියෝජනය කළ අමාත්‍යවරයකු රූපවාහිනිය ක්‍රියාවිරහිත කළේ කෝපයෙන් දත්මිටි කමිනි.

“ඕක වහලා දැන් වැඩක් තියෙනවයැ. ඔය දැන් කිව්ව ප්‍රතිඵලේ හැටියට, ගෝවේ ගෑනුයැ පරාද? ඌවේ හිටපු ඇමතිවරුනෙ.” ඇමැති බිරිය කීවේ තම සැමියා දෙස නොරුස්නා බැල්මක් හෙළමිනි.

 මිතුරන්ට share කරන්න.

silumina
එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews