12/20/17

ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට ඔයාලට ඉතා වටිනා මිලකල නොහැක පොතක අන්තර්ගතය ඔබහට දෙන්නයි අපි අදහස් කරන්නෙ අපි සිතනව සාහිත්‍යට කැමති කවුරුත් මේ ගැන සතුටු වෙයි කියල.මෙම මිලකල නොහැකි පොතේ නම තමයි වීදාගම මෙත් හිමිපනේ විසින් රචතා කරන ලද ලෝවැඩ සගරාව.ඔයාලට මෙම පොතේ සියලුම කවි හා සරල තේරුමද සදහන් කරනවා.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews